Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Drukuj

Kadra pedagogiczna

DYREKTOR:   Adam WITEK
Wicedyrektor:   Ewa Konieczkowska
Kierownik szkolenia praktycznego:   Jan Sopel
Pedagog:   Maria Mazur


NAUCZYCIELE

Język polski:   Ewa Worek
                      Katarzyna Szady-Sagan
                      Katarzyna Petrycka-Wiater

Język angielski:   Zofia Głowacka 
                          Barbara Siuta
                          Jolanta Butkiewicz
                          Ewelina Nagrodzka

Język niemiecki:   Marzena Kmieć
                           Anna Tęcza

Wiedza o społeczeństwie:   Katarzyna Grosman

Historia:   Katarzyna Grosman
               Grzegorz Włodyka

Wiedza o kulturze:   Bożena Baranowska

Matematyka:    Ewa Konieczkowska
                       Piotr Tomkowicz
                       Weronika Worosz

Fizyka:   Mariusz Domaradzki

Chemia:   Wiesław Bliźniak

Biologia:   Stanisława Kardaś

Geografia:    Małgorzata Lis
                   Krystyna Moskal

Przedmioty informatyczne:     Grzegorz Kawa
                                            Joanna Krok-Rysz 
                                            Przemysław Bryda
                                            Adam Witek

Wychowanie fizyczne:    Grzegorz Tokarski
                                    Mariusz Wilczewski
                                    Robert Kołodziejczyk
                                    Maciej Majewski
                                    Katarzyna Hałas

Przedmioty zawodowe mechaniczne:       Przemysław Bryda
                                                            Anna Indyk
                                                            Tadeusz Bober
                                                            Kazimierz Prasnal
                                                            Wojciech Gadamski
                                                            Artur Kowalski
                                                            Dudziński Bolesław

Przedmioty zawodowe ekonomiczne:       Agnieszka Król 
                                                            Beata Maciaszkiewicz
                                                            Elzbieta Niewolska
                                                            Dorota Żydzik
                                                            Rafał Wilk
                                                            Zofia Wasilewska

Księża Katecheci:     Ks. Piotr Gnat
                              Ks. Tomasz Mężyk

Wychowanie do życia w rodzinie:      Maria Mazur
                                                      Jolanta Kulpińska