Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

DANE ADRESOWE

Drukuj

Nazwa: Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie
Adres: ul. Mickiewicza 11, 38 - 100 Strzyżów
Telefon: (17) 2761 193
Fax wew. 68 
E-mail:
zeszstrz@intertele.pl
www:
www.zs-strzyzowski.pl