Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Monitoring sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Drukuj
W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DS-WPZN-MJ/420/263/10 z dnia 10 stycznia 2011 roku uprzejmie informuję, że w ramach realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/2011, zostanie przeprowadzony monitoring sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust.  2  pkt  2  lit. a i  b  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982 roku ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Monitoring będzie realizowany w terminie od 7 lutego do 30 maja 2011 roku przez wizytatorów podczas kontroli i ewaluacji, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych (w zespołach szkół monitoring będzie przeprowadzony w każdej jednostce organizacyjnej, która zostanie poddana czynnościom nadzorczym).

 

1. Arkusz monitorowania szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, w zakresie wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w roku szkolnym 2010/2011

2. Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy ? Karta Nauczyciela ? zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.